BỐI CẢNH / BACKGROUND:

Doanh nghiệp đang tìm kiếm dòng sản phẩm đầu phiểu cho kênh Tik Tok Shop mới mở và sau 1 thời gian test rất nhiều sản phẩm hội tụ đủ các yếu tố như có các USP rõ ràng, theo ngách, tiện lợi và thấy được ngay kết quá. Cuối cùng thì đã tìm ra dòng sản phẩm Isoup này.

Businesses are looking for the top of funnel for the newly opened Tik Tok Shop channel and after a period of testing many products converge all factors such as having clear, niche, convenient USPs and immediate results. too. Finally found this Isoup product line.

MỤC TIÊU / OKR :

Mục tiêu Marketing / MKT OKR: 

Xây dựng dòng sản phẩm đầu phiểu giúp việc upsale và cross-sale các sản phẩm chiến lược (margin cao) của công ty trong các quý sắp tới của năm 2023.

Building a top-of-funnel product line that helps upsell and cross-sell the company’s strategic (high-margin) products in the upcoming quarters of 2023.

Mục tiêu Kinh Doanh / Business OKR:

 • Tăng doanh thu của kênh Tik Tok Shop khi đã Launching.
 • Hỗ trợ doanh số cho kênh B2C trong quá trình chuyển giao và tái cơ cấu.
 • Increase revenue of Tik Tok Shop channel when Launching.
 • Support sales for B2C channel during transfer and restructuring.

INSIGHT :

Chiến dịch tập trung vào nhóm đối tượng mục tiêu (TA) là cả nam và nữ trong độ tuổi từ 18 – 40. Họ là nhóm khách hàng quan tâm về các sản phẩm như Thực Phẩm và Đồ Uống, ngoài ra là các sản phẩm Gia Dụng . Bên cạnh đó, nhóm TA cũng là những người yêu thích Thú cưng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng mục tiêu (TA) cũng là nhóm đối tượng follow các Tiktoker như Ông Anh thích nấu ăn, Long Khoa học,… 

The campaign focuses on the target audience (TA) who are both men and women between the ages of 18-40. They are a group of customers interested in products such as Food and Beverage, in addition to products. Appliances . Besides, the TA group are also Pet lovers.

In addition, the target group (TA) is also the group that follows Tiktokers such as Mr. Anh loves to cook, Long Khoa Hoc, …

HOẠT ĐỘNG THỰC THI / ACTIVITY:

CHIẾN DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO 3 GIAI ĐOẠN:

Giai đoạn Teasing (2 tuần): Tạo sự quan tâm đến thương hiệu và khơi gợi sự tò mò về hoạt động tiếp theo của Isoup.

Giai đoạn Booming  (4 tuần): Tiếp cận, tương tác với nhóm TA trên nhiều điểm chạm, góp phần tăng doanh số trên Tiktok shop và các Sàn TMDT khác.

Giai đoạn Optimization (2 tuần): Giảm ngân sách quảng cáo xuống mức minimum và tăng hoa hồng Affiliate cho Tiktok shop để mở rộng network Affiliate cho Sàn Tiktok Shop.

THE CAMPAIGN IS IMPLEMENTED IN 3 PHASE:

Teasing Phase (2 weeks): Create interest in the brand and arouse curiosity about Isoup’s next activity.

Booming phase (4 weeks): Approach and interact with the TA team on many touch points, contributing to increasing sales on Tiktok shop and other E-commerce platforms.

Optimization phase (2 weeks): Reduce advertising budget to minimum and increase Affiliate commission for Tiktok shop to expand Affiliate network for Tiktok Shop Floor.

DIGITAL :

Chỉ tập trung vào quảng cáo TikTok Ads để chốt deal trên Tiktok Shop và Livestream. 

Focus on TikTok Ads ads to close deals on Tiktok Shop and Livestream.

SOCIAL :

Được sự hỗ trợ của Brand khi seeding trên các Group của mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

With the support of Brand when seeding on Groups of social networks, especially Facebook.

PR :

Được sự hỗ trợ của Brand đi trên các kênh truyền thông như Kenh14, Nghereview.

With the support of Brand, go on communication channels such as Kenh14, Nghereview.

PROMOTION :

 • Combo 3 gói giảm giá theo % sản phẩm.
 • Mua 1 Gói với giá giảm 25%.
 • Mua 2 viên tặng 1 tô giấy tiện lợi với giá chỉ 25.000đ
 • Combo 3 packages discount by % product.
 • Buy 1 Pack at 25% off.
 • Buy 2 get 1 free convenient paper bowl for only 25,000 VND

KẾT QUẢ / RESULTS:

Về mặt Kinh Doanh / Business :

Dashboard tổng doanh thu / Dashboard Total Revenue (GMV)
Doanh Thu (Revenue) = Doanh Thu tự bán (Revenue shop) + Doanh Thu Affiliate (Revenue Affiliate)
TOTAL REPORT

Về mặt Hiệu Quả Nội Dung / Results of Content :

Về mặt Livestream / Results of Livestream :

Xếp Hạng / Ranking of Product :

Về mặt THỊ TRƯỜNG - THỊ PHẦN / MARKET SHARE:

Nguồn : metric.vn - Sản phẩm : Isoup - Báo Cáo Phân Tích Thị Trường Tiktok Shop 2023.
Nguồn : metric.vn - Sản phẩm : Isoup - Báo Cáo Phân Tích Thị Trường Tiktok Shop 01/04 - 30/04 2023.
 • Tháng 03/2023 : Doanh nghiệp bắt đầu giai đoạn Testing Isoup.
  (Màu Xám là doanh số tháng 3)
 • Tháng 04/2023 : Doanh nghiệp bắt đầu giai đoạn Booming – Vít Ads.
  (Màu Xanh là doanh số tháng 4)
 • March 2023: Enterprise starts the Testing Isoup phase.
 • (Gray is March sales)
 • April 2023: Businesses start Booming – Screw Ads.
 • (Blue is April sales)
 • Kết Quả: Chiếm hơn 90% thị phần của Tiktok Shop. 
 • Result: Over 90% market share of Tiktok Shop.

KẾT LUẬN / CONCLUDE :

Nhận thấy những thử thách cần giải quyết, Doanh nghiệp đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn với mục tiêu xây dựng phiểu bán hàng theo giai đoạn Testing thành công.

Realizing the challenges that need to be solved, the Enterprise has decided to step out of the comfort zone with the goal of building a successful Test phase sales slip.
Nguồn : metric.vn - Sản phẩm : Isoup - Báo Cáo Phân Tích Thị Trường Tiktok Shop 01/04 - 30/04 2023.

Kết quả khả quan về mặt cảm xúc thương hiệu, tỉ lệ thảo luận tích cực được xem là một dấu hiệu đáng mừng cho thương hiệu trong hành trình educate người tiêu dùng về tần suất sử dụng.

Tuy nhiên, để duy trì “nhiệt độ” trên các nền tảng digital, Doanh nghiệp sẽ cần tiếp tục triển khai các hoạt động tương tác, đa dạng hoá nội dung truyền thông để duy trì mức độ thảo luận, tương tác của nhóm TA trên các nền tảng trực tuyến.

=> Trong danh sách Top 10 shop bán sản phẩm Isoup trên TikTok thì Gomi Mall chiếm hơn 90.7% thị phần.

The positive results in terms of brand sentiment, the positive discussion rate is considered a good sign for the brand in the journey to educate consumers about the frequency of use.

However, to maintain the “temperature” on digital platforms, businesses will need to continue to deploy interactive activities and diversify media content to maintain the level of discussion and interaction of the TA team. on online platforms.

=> In the Top 10 shops selling Isoup products on TikTok, Gomi Mall holds more than 90.7% market share.

THỰC HIỆN BỞI MARKETING VN TEAM - GOMI CORPORATION
PERFORMANCE BY MARKETING VN TEAM - GOMI CORPORATION